Odgovori na pitanja

Neće biti ažurirane kose za bebe


Sa najmanje pet hiljada djece koja godišnje trebaju rani razvoj, važno je da porodice dobiju pomoć što je prije moguće. Moderna pešadija, najavljena prošle godine i prvi put u 2016. godini, čini se da se ne isplati.

Neće biti ažurirane kose za bebe

Svrha ove nove vrste probira bila je eliminirati nepravilnosti u razvoju novorođenčadi što je prije moguće i omogućiti rani razvoj, ali izgleda da to u ovom trenutku nije opcija. prema mađarskoj naciji Csordbs Bgnes, predsjednik Mađarske asocijacije widgeta. Dodao je i da još nisu dovršeni provedbeni propisi za Osnovni zakon, koji bi uključivali promjenu zakona u korist Vatikana. tiče se najmanje pet hiljada djece rani razvoj, što je od suštinskog značaja za što brži početak.To bi nova vrsta skrininga u praksi to značila mi bismo češće pregledavali novorođenčadobavezni obrambeni pregledi podizali bi se u dobi od četiri do šest godina. U slučaju otkrivanja problema, planiraju se još dva ispita. Filteri porodica bi bila uključena kйrdхнvek segнtsйgйvel je csecsemх je hуnapos йs hatйves kцzцtt 12 godina treba da kitцltenie puta ove djece fejlхdйsйre vonatkozу kйrdхнveket.Egyйbkйnt je korszerы szыrйsre koji kйpeztйk je vйdхnхket, Magyar Nemzet kйrdйsйre je Бllami Egйszsйgьgyi Ellбtу Kцzpont (БEEK) od zadnjeg nyбron szьlхnek procjenjuje da je od 3800 vodiča s područja gotovo tri tisuće završilo obuku i pripremilo pripadajuće metodološke priručnike. Tada nisu shvatili koliko su potrošili na ovo. Profesija naporno radi na tome da rani screening postane efikasniji. To je sve jučer Zoltá Balog, ministar za ljudske resurse, objavio je da je vlada osigurala 5,7 milijardi dolara za razvoj intervencija u ranom djetinjstvu kroz jedinstveni program. Cilj programa je eliminirati rizike ranije i efikasnije te ga započeti pravilno razvijati u ranoj dobi. praksa nije samo uzaludna ne uzimaju se na vreme razvojni rizici i tako bebe ne dobiju na vrijeme svog najboljeg programera već i to da samo veći gradovi imaju priliku, i to na specijalističke preglede potrebno je čekati 3-4 mjeseca. Katalin Novák Državni sekretar za obitelj, omladinu i međunarodna pitanja oglasio se juče, rekavši da će u onim regijama u kojima je pružanje usluga neadekvatno program zamijeniti usluge porodicom.