Odgovori na pitanja

Zašto roditelj ne daje potvrdu?


Udruženje kućnih pedijatara želi promijeniti pravila o školskim ljekarskim potvrdama. Prema riječima predsjednika organizacije, većina posjeta ljekaru nije zbog bolesti već zbog potvrde lekara.

Zašto roditelj ne daje potvrdu?

Pjesnik Gycrgy rečeno za InfoRabdi, preporučujemo povećanje broja dana koje roditelji mogu opravdati sa 6 na 15. kao što su bolest koprive ili proliv, koji mogu riješiti problem bez ljekarskog pregleda. U ovom slučaju jedini razlog za traženje liječničke pomoći je potvrda ", rekao je predsjednik Udruženja kućnih pedijatara. "Postoje pacijenti koji se podvrgavaju bolesničkom nalogu. Ljudi trebaju biti primljeni za certificiranu, zdravu djecu i zatražiti da dobiju papir. Stoga kućni ljekari preporučuju roditeljima da to potvrde broj dana Od 6 do 15 podignite ga. Povećanje broja dana koji se može opravdati je, prema Gyorgy Pütta, glavni trend smanjenja opterećenja za roditelje i ljekare.
- Kako zatvorite malog pacijenta?
- Kako da razgovaramo sa lekarom?