Preporuke

Neuspjele trudnoće povećavaju rizik od infarkta


Svaka neuspjela trudnoća povećava stopu infarkta za 40 posto, a dvije neuspjele trudnoće povećavaju izglede za faktor četiri. Povećavajući učestalost pojedinačne smrti 3,5 puta, izvještava izdanje Heart's 1. prosinca.

Njemačko istraživanje analiziralo je podatke 11.500 majki koje su bile najmanje trudne. Svaki četvrti imao je najmanje jednu smrt u trudnoći, 18 posto prije 24 tjedna, a 2 posto u starijim trudnoćama (potonja se naziva mrtvorođenje).
Tokom vrućeg perioda praćenja, 82 žene su imale srčani udar, a 112 moždani. Nije bilo mrtvih trudnoća kod žena sa cerebralnom paralizom. Iako su šanse za infarkt smanjene tokom pušenja, prekomjerna težina i konzumiranje alkohola, sve su razmatrane u ispitnim skupinama, a obje su povećavale rizik od bolesti, ali rizik je također bio 5 puta veći.
Početna stranica medijskog dnevnika
animбciу

Szйlьtйs

predstava "Mrtve trudnoće i spontani pobačaji podižu cijenu infarkta" - rezimiraju svoja otkrića autori Elham Kharazmi, Laure Dossus, Sabine Rohrmann i Rudolf Kaaks. "Ponavljajući pobačaji i značajni faktori rizika za mrtvorođenje važni su za redovno praćenje i minimiziranje ostalih faktora rizika", dodaju.
Doktorica Suzanne Steinbaum, specijalistica bolnice Lenox Hill u New Yorku i pristaša American Heart Association-a, složila se sa zapažanjima. „Izgleda da žene sa srčanim bolestima imaju tendenciju da se definiraju kao muškarci“, rekao je nezavisni stručnjak. "Tradicionalne procjene rizika često podcjenjuju vrijednost srčanog udara žene", dodaje on.
"Svaka začeća trudnoća je neuspješna. Nažalost, mnogi ne treniraju svoje tijelo, dijabetes i visok krvni pritisak su česti, što takođe povećava rizik od infarkta.
Animбciу: HбziPatika.com