Odgovori na pitanja

Zovemo i Lactalis dječje mliječne praške u Mađarskoj


Dječji mlijeko u prahu proizvedeno u tvornici "Craoni" francuske grupe Lactalis opoziva se i u Mađarskoj, saopćila je Nacionalna agencija za sigurnost lanca hrane (NIBI) na svojoj web stranici.

Zovemo i Lactalis dječje mliječne praške u Mađarskoj Neki su se njeni proizvodi ranije sumnjali da su kontaminirani salmonelom, ali neke su serije vraćene, ali prema Nabihovoj prethodnoj najavi to nije utjecalo na Mađarsku. Lactalis je sada proširena na sve termйkvisszahнvбst termйkйre elхбllнtott je craoni gyбrban, fьggetlenьl je gyбrtбs idхpontjбtуl йs je termйktйteltхl, hangsъlyozva da pored kiterjesztйs dцntцttek.A babatejpor salmonele szennyezettsйgйnek zbog razloga egйszsйgьgyi gyanъjбrуl 4. decembar йn йrkezett tбjйkoztatбs ovo prvi put u RASFF (u EU gyorsriasztбsi) rendszerйben šta йn 11 riasztбssб minхsнtett EU Bizottsбg - olvashatу je Nйbih honlapjбn.A hatуsбg azуta kнsйri hнreket pažnju felmerьlt kockбzatrуl tбjйkoztatta humбnegйszsйgьgyi hatуsбgot йs počeo szбllнtott Magyarorszбgra termйkek ellenхrzйsйt, tačan adatokrуl je lehetх legrцvidebb idхn iznutra - uključeno u komunikaciju Nebih.Vezani članci o infekciji salmonelom:
  • Simptomi i liječenje salmoneloze u djece
  • Infekcija salmonelom u djetinjstvu
  • Salmonela iz pasa