Drugi

Pokrenite virtualnog stručnjaka na Svjetski dan riječi na HazziPatika.com!


Pitajte o svom zdravlju na Svjetski dan riječi!


Svjetska zdravstvena organizacija svake posljednje nedjelje u rujnu održava Svjetski dan riječi, što je odlična prilika da HomePatika.com pokrene virtualnu trgovinu u svijetu, gdje profesionalci mogu započeti. Naša dva stručnjaka, dr. András Nagy Nagy, kardiolog, šef odjela za općinsku vladu okruga Bcs-Kiskun, predsjednik Upravnog odbora mađarskog Nacionalnog odbora za kitolov, izvršni član Europske nacionalne biblioteke; i dr. Soуs Pбl, University of Heidelberg kardiolуgusa йs je kardiologia.hu szerkesztхje vбrja je йrdeklхdхk kйrdйseit.A mađarski fejlesztйsы VisuLand.com imate već bizonyнtotta egyedisйgйt йs hasznбlhatуsбgбt oktatбsi kцrьlmйnyek kцzцtt, a sada meghнvott HбziPatika.com postove ovih ljudi kardiolуgus szakйrtхktхl kйrdezhetьnk йlхben йn 16-septembar 29 I njih 18. Stručnoj trgovini možete pristupiti na ovoj vezi (operativni sistem Microsoft Windows). Kratki video ulaza:

Pročitajte o važnosti prevencije, razgovarajte s prijateljima, raspitajte se i pitajte stručnjake!