Preporuke

Porodični referentni datumi za 2017. godinu


Procijenili smo 2017. godinu kada će porodica doći na porodičnu zabavu. Prikazujemo datume po mesecima.


U praksi, tok funkcionira tako da će se porodica nakon toga povući, prenos na 3. radni dan u mjesecu koji slijedi za tekući mjesec. No, ako je tačan kraj kalendara da padne 3. radni dan ili vikend, novac će se greškom pomjerati, a tek nakon toga novac će stići.Napominjemo: sljedeće se informacije daju samo u informativne svrhe i nisu službene!U decembru 2016. prenijeli smo i decembar (koji bi u načelu trebao biti označen u januaru), a to je drugi petak. Međutim, neće biti porodične večere u januaru 2017. Datum održavanja preporuke porodice za mesec januar 2017. je: 2. februar 2017. (četvrtak) stići će na vaš bankovni račun: 4. aprila (utorak). Dostupno za aprilske budale: 3. maja (srijeda). Maj za porodicu: 2. maja (maj) .Očekivani dolazak na julske porodične račune na vaš bankovni račun: srijeda, 2. kolovoza. krajem avgusta. Zbog početka škole napravili smo transfer, tako da ćete u kolovozu zaraditi dva puta, ali u septembru nećete biti razočarani. Novembar porodični transfer očekivanja: 4. prosinca (ponedjeljak). Očekivani datum prijenosa porodičnih poklona u decembru 2017. na vaš bankovni račun je: 29. prosinac (petak).