Preporuke

Pet domova majki djelovat će u državi


Dođi i idi Majčina kuća može raditi u zemlji; program je usmjeren na boravak s djetetom odojčeta u bolnici i u dječjim bolnicama u Budimpešti i na selu do kraja bolesti.

Pet domova majki djelovat će u državiGyula VelkeyU Budimpešti Bethesda Gyermekkуrhбz fхigazgatуja je orszбgos programrуl szуlу hйtfхi Budimpešti sajtуtбjйkoztatуn rekao je intйzmйnyben 2015 tхl egyedьlбllу kezdemйnyezйskйnt mыkцdik je szьlхknek szбllбst biztosнtу Anyбk hбza u idх tцbb kao kйtszбz csalбd igйnybe je szolgбltatбst uzeo ga.Unodi-Szycs Zoltbn Državni sekretar za zdravstvo to se pobrinuo iscjeljivanje djece je složen procesi kraći čas dojenja ako ste sa roditeljem s bolesnim djetetom. Dodao je da trenutno ima 1.333 kreveta na kojima roditelj može imati dijete, od čega je 829 u teretani.Molnber Lasslou, menadžer odjela švedske SCA Hygiene Products Ltd., rekao je na osnovu prošlogodišnjeg iskustva da su se odlučili za to program učiniti nacionalnim. Objavljeno je da se gradi kuća majki, a institucije mogu podnijeti prijavu do 15. juna. karcagi Kbtai Gbbor Kurhbz, u kojem su tri kluba majki osnovala utočište za majke na sedam mjesta. Primit ćete i milion forinti Gornji Szabolcs Kourrbaz od KisvardeGdje već imate, primit ćete dugo цsszegyыjtцtt felajбnlбsokat je Bйkйs županije Kцzponti Kуrhбz kцltenek.A kцvetkezх йvben meglйvх "room mama" felъjнtбsбra, berendezйsi tбrgyak cserйjйre - Pбndy Kбlmбn Tagkуrhбza Gyulбn gdje valуsнtjбk PIC-a bude bolje rйszlegen elszбllбsolбsбt.Szintйn jцvхre je szьlхk donacije donosi Javna fondacija Dječija klinika Bkayy koja planira razviti pokroviteljstvo za roditelje prijevremeno rođene djece.Vezani članci u Majčinoj kući:
  • Program Majčine kuće proširuje se na nacionalnoj razini
  • Imate pravo na boravak s djetetom u bolnici!
  • Ako vaše dijete ide na sud - prava i mogućnosti