Odgovori na pitanja

Dolazi novi NAT


Dođite septembra, novi nastavni plan i program će početi sa nastavom. Građa za raspravu je sada spremna, komentare čekamo mjesec dana.

Dolazi novi NATU petak je objavljena rasprava o novom NAT-u. Kormany.hu kaže da je Koncept Novog nacionalnog kurikuluma prethodio više od godine profesionalnog rada, mjesec dana ćemo postavljati komentare na diskusijski materijal. Zapravo, novo učenje o NAT-u započinje u rujnu 2019. Gergely Gulyabs je u pentekostalnom beskrajnom više puta naglašavao da to nije konačna verzija, već samo rasprava koja će u svom trenutnom obliku U NAT-u postoje mnoga suvremena pedagoška načela, ali on istovremeno u maloj mjeri smanjuje teret učenika i samo malo povećava njihov nastavni dopust. Velika je promjena to što predlažete kombiniranje naučnih predmeta u srednjem srednjem obrazovanju i upis na - fakultativni - nulta, zatvoreni tečaj za vašu vrtić. Nakon toga, očekuje se da stručnjaci nadopunjuju materijal, a potom će od septembra 2019. godine zaživjeti u uzlaznom sistemu, prvom i petom tečaja.
  • Šta nije u redu s mađarskim obrazovanjem?
  • SNI: Ko računa za posebne potrebe obrazovanja?
  • Dijete će biti pametnije kad se kreće