Drugi

Pobačaj možemo legalizovati na Novom Zelandu


Trenutno je pobačaj dozvoljen samo ako majka spašava svoj život ili zdravlje. Sada bi novozelandska vlada to promijenila i legalizirala abortus.

Novozelandska vlada planira legalizirati abortus kao dio sveobuhvatne pravne reforme koja će riješiti pitanje pobačaja.Pobačaj možemo legalizovati na Novom Zelandu Trenutno se pobačaj na ostrvu može legalno izvesti samo ako spasi majčin život, fizičko ili psihičko zdravlje. Postupak moraju odobriti dva liječnika ili savjetnik. Prema novom prijedlogu zakona, majka ne bi trebala podlagati potrebne preglede prije 20. tjedna trudnoće, a nakon 20. tjedna liječnik to treba potvrditi. posljednji medicinski postupak na Novom Zelandu smatrao zločinom. Vrijeme je da se to promijeni. Andrew Little Ministar pravde. Nacrt je sada pred specijaliziranom komisijom koja se stavlja na društvenu raspravu. U parlamentu će parlamentarci moći glasati za njih po savjesti, a da se ne moraju prilagoditi stanovištu svoje stranke. Predlog zakona, prema nacrtu, nije dovoljno liberalan, jer silovanje ne opravdava dijete ili majku . Grupa pravnika ALRANZ kaže da je nacrt mnogo bolji od trenutnog propisa, ali neće biti tako dobar koliko bi mogao biti.
  • YouKnowMe: Kampanja za pobačaj mame
  • To je najstroži američki zakon o pobačaju
  • Postoje mjesta na koja idete u zatvor ne samo zbog pobačaja, već i zbog pobačaja