Drugi

Danas je Svjetski dan djeteta!


Dvoje mađarske djece ne zna koja su njihova prava.

Konvencija o pravima djeteta usvojena je prije 23 godine ujedinjene nacije. Takođe je priznato i važno da je danas riječ o međunarodnom dokumentu koji potpisuje većina svijeta Ujedinjeni u Sjedinjenim Državama йs Szomбliбn bez obzira na zemlju). U Mađarskoj je objavljen 1991. godine, tako da bi taj dokument duže od 20 godina trebao u osnovi utvrđivati ​​situaciju djece.
Prošle su 21 godine, i tako je Eurobarometar Prema njegovom istraživanju, dvoje od troje mađarske djece ne zna koja su njihova prava. 80% djece nikoga ne pita za pomoć, jer su im povrijeđena prava - a ne zato što nisu kršenje prava djeceali zato što ne znamo kome da se obratimo, kako dobiti podršku.
Dječija prava nisu apstraktna pravila i pravila. Možemo savršeno sakupiti odredbe CRC-a sjedeći za stolom s papirom i razmišljajući o tome šta je djetetu potrebno zašto imaš dijete I kakvo je dijete ipak moraju biti zaštićeni. Konvencija o pravima djeteta predstavlja skupljanje potreba djece: djeca imaju pravo na život, na dostojanstvo, na odgoj porodičnog života, na zaštitu, zaštitu, uživanje. Djeca trebaju (i stoga imaju pravo) na obrazovanje, slobodno vrijeme, igru ​​i sport i da bi razvili svoje talente. Ako su vam roditelji razvedeni, možete ostati u kontaktu s roditeljima ili će država to voditi brigu i zaštititi je ako vam roditelji to nisu sposobni. Konvencija o pravima djeteta je zbirka ovih prava!
u UNICEF Klinac, ali s pravom je tako! a vaša kampanja ima za cilj da što više djece i odraslih upozna ova prava jer samo dijete koje poznaje svoja prava može to pravo poštivati.
Za više informacija o dječijim pravima kliknite!