Odgovori na pitanja

Potvrda certifikata


Gdje mogu dobiti rodni list, koliko to košta, ko to može zatražiti? Prikupili smo najvažnije informacije.

Potvrda certifikata

Ko može dobiti mađarsko uvjerenje o registraciji?

Svi mađarski državljani i stranci koji nisu državljani Mađarske koje je regrutovao mađarski državljanin moraju biti registrirani.Rođenje mora biti prijavljeno odgovarajućem matičaru. Rođenje djeteta ovjerava specijalista u rodilištu, u slučaju izvannastavne isporuke, a ovjerava ga osoba odgovorna za vannastavni porođaj kako je utvrđeno Vladinom uredbom. Rođenja u ustanovi izvještava šef ustanove. Izvan rođenja djeteta prijavljuje se u slučaju roditelja koji je rođen izvan predviđene institucije od osobe koja je navedena u vladinoj uredbi. Potrebno je navesti podatke o bebi, zajedno sa ličnom kartom i boravišnom karticom majke, zajedno sa potvrdom o venčanju. Ako roditelji nisu u braku, traže očinsku izjavu. Ovo kцvetхen je ъjszьlцtt anyakцnyvi kivonatбt s obzirom na szьlх lakcнmre postove ovih ljudi, poštanski ъton fogjбk megkьldeni.Reprodukciуs eljбrбs esetйn ako szьlхk ne hбzasok, gore kнvьl szьksйgesek je kцvetkezх dokumenti: dokumenti kцzjegyzхi valу je reprodukciуs eljбrбsban rйszvйtelhez medicinske igazolбs da je beba megszьletett reprodukciуs zajednička izjava roditelja, javnog beležnika, matičara ili matičnog imena deteta prezimena (svi se roditelji moraju izjasniti ako to ne učine) upisuje ga matičar kojem je rođenje došlo u području u kojem radi. Roditelj može najaviti rođenje izvan planirane ustanove u roku od osam dana.

Koliko košta?

U szьletйst kцvetхen szьletйsi anyakцnyvi saopštenju illetйkmentes, međutim, ako će to biti kцvetхen szьksйgьnk ъjabb pйldбnyra - meghatбrozott kivйtelektхl osim - illetйket HUF 2000 йrte fizetnьnkAz anyakцnyvvezetх biti instrument anyakцnyvi igйny beйrkezйsйtхl szбmнtott 8 dana belьl kiбllнtja, йs elkьldi je йrdekeltnek.

Šta sadrži potvrda o osnivanju?

  • mjesto i datum rođenja (gggg, hu, dan);
  • mjesto porijekla;
  • ime i prezime djeteta, pol, spol, lična identifikacija;
  • obiteljsko ime i mjesto rođenja roditelja, mjesto rođenja, lična identifikacija, a u nedostatku toga datum rođenja, naziv prebivališta roditelja;
  • višestruka rođenja;
  • roditelji i dijete imaju dokazano strano državljanstvo, državljanstvo ili nepoznato državljanstvo;
  • vrijeme registracije (yy, hu, dan)
  • Ne morate plaćati potvrdu o registraciji
  • Službene stvari - pomažemo vam da to završite


Video: Kapital TV1 - BFC certifikat kao potvrda otvorenosti lokalnih uprava prema privrednicima (Jun 2021).