Odgovori na pitanja

Vaše interesovanje za kredite za bebe opada


Interesovanje mladih porodica za kredit od 10 miliona dolara za bebe je opalo.

Vaše interesovanje za kredite za bebe opadaDo polovine jula kamata za kredit za bebe pala je nekoliko sedmica, javlja Bank360.com. Još u lipnju, gotovo svi su tražili bespovratni zajam za bebe, ali do sada su osnove potrebe za kreditom za bebe već pale. jъlius kцzepйig vizsgбlt idхtбvon početku csъcshoz jъlius kйpest pao tцbb od 80 szбzalйkkal je йrdeklхdйs mindцssze nйhбny dan alatt.Jъlius 15 od oko 2.400 babavбrу igйnylйs йrkezett je pйnzintйzetekhez je nagycsalбdok autуvбsбrlбsi tбmogatбsбra okrenuti nyъjtottak kйrelmet u 5700, na mнg jelzбloghitel elengedйsйt jъlius Do 1070. ih je izdržano, a banke se ne bore uzvratno, uz državnu garanciju za vraćanje kredita. Neke su finansijske institucije pokrenule dijete tek danima ili sedmicama nakon stupanja na snagu. Prema statistici Bank360:
  • Sa nešto manje od 5 posto minimalnog dohotka, nijedna banka im neće dati kredit za bebe.
  • 20 posto ima prihod ispod 150.000 dolara, a za uspješno zaduživanje imaju 6 novčanih sredstava, gdje prihodi ispod 150.000 dolara mogu biti dovoljni.
  • 50 procenata nema dokaz o neto prihodu većem od 50 000 dolara, tako da mogu otići u banke.
Prema stranici, već postoje neki krediti koji se mogu dobro odnositi na to može li vaša porodica posuditi zajam za bebe ili ne, jer se dohodak može posuditi samo do određene razine. Prema Bank360, to bi moglo biti zbog činjenice da su te majke koje su bile važne za njihovo rođenje bile u ranim danima, pa bi mnogi mogli očekivati ​​da imaju OEP certifikat, a štoviše, one koje planiraju imati dijete. do nedelje kada možete zatražiti i pauzu u plaćanju.
  • Zajam za bebe je druga vrsta kredita koju možete uzeti kreditom
  • Zajam za bebe: Sažetak
  • Osam trudnih majki planira kredit za bebu


Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy (Jun 2021).